www.restech.com.tr

Genleşme Tankları

Membranlı genleşme tankı fonksiyonları

• Kapalı bir devredeki ısı transferi için kullanılan akışkanın ısılması yada soğutulması nedeni ile acığa hacim değişikliklerini düzenlerler.

• Tank içerisinde rezerv su olduğu için sisteme su ilavesi gerektiğinde bu ihtiyaç öncelikli olarak tank  içerisindeki rezerv  sudan sağlanır.

• Tesisatı  pozitif basinçta tutarak sistemin negatif basınca  dösmesini engelleyerek tesisat içerisine hava girmesini engeller.

 Bir tesisat sisteminin iyi bir şekilde sürekli olarak çalışması için sisteme montajı yapılmış olan genleşme tankının  boyutlandırılması ve ön gaz basıncının doğru bir şekilde ayarlanmış olması gereklidir. Tesisatta pozitif basıncın oluşması için tank ön gaz basıncı her zaman sistem soğuk ve genleşme tankı boşken statik yükseklikten kaynaklanan basıncin üzerine 0,2 bar eklenerek ayarlanmalıdır.

Genleşme tanklarını boyutlandırılması için yapılan hesaplamalar ampirik formüller üzerinden olup hesaplamalarda kullanılan bilgilerin doüruluğu tasarımcı ye uygulamacı tarafından kontrol edilmelidir. Eksik bilgilendirme nedeni ile yapılan hesaplama hatalarından Reflex firmasi sorumlu 

Vex   = Vs x n

Wrez = Vs x 0,005

 

Facc = ( Pfin – Po ) / ( Pfin + 1 )

Vn > (Vex + Wrez) / Facc

 

Pfin = Pev – 0,5 bar (Pev<5bar) 

Pfin = Pev – 0,1 x Pev bar (Pev>5 bar)

Vn     = Nominal hacim, litre
Vex    = Genleşen su hacmi, litre
Wrez  = Rezerv su hacmi, litre

Vs     = Kapali devredeki toplam su hacmi , litre

 

n       = Genlesme katsayisi (Örn.: 90°C  için genleşme katsayısı n = 3,56)