www.restech.com.tr

Hava Tahliye Ve Ayrıştırma Sistemleri

Isıtma, soğutma ve sıcak su sistem ekipmanları ihtiyaca ve taleplere göre çok çeşitlidir. Kapalı devre içerisinde bulunan hava ve tortu partikülleri zamanla suyun ısı taşıma özelliğini düşürür. Bundan da ötesi sistem ekipmanları üzerinde aşınma ve yıpranmalara neden olur. Reflex tarafından geliştirilen hava ayrıştırma ve tortu tutucu teknolojileri ısıtma ve soğutma sistemleri ekipman verimini, arttırmanın yanında işletme giderlerini düşürür.

HAVA AYRIŞTIRIMA & TAHLİYE SİSTEMLERİ "EXVOID - T"

Uygulama Alanaları
Reflex Exvoid serisi otomatik hava purjörleri, yeni kurulmuş  olan sistemlerdeki tesisat dolum sürecinden hemen sonra, sürekli çalışma koşullarında ısıtma, güneş enerjisi ve soğutma sistemleri dahil, kurulu sistemdeki hava ve dğer gazları tesisattan atılmasındaki sürekli ve en etkili ürünlerdir. Tesisattaki hava sistem  içindeki en yüksek noktadan veya özel  olarak tasarlanmış hava toplama noktalarında birkir. Hava purjörünün montajı bu noktalara uygulanmalıdır. 

Çalışma Sistemi
Sürekli ve güvenli otomatik çalışmayı sağlamak için, Reflex Exvoid otomatik hava purjörlerinin  ön görmüş olduğu  mühendislik çözümü: Tesisattaki havanın belirlenmiş ve hesaplamaların düzgün bir şekilde yapıldığı noktada toplanmasını sağlamaktır. bu sayede purjör içerisindeki su seviyesinin minimize edilmesi ve tesisattaki havanın dışarı atılaması için hava basıncı  ile yükselen şamandıranın kapanması sağlanmış olur. Hava tüpü ve hava purjörü ile yapılan bir kombinasyon üzerinde yapılan testler göstermiştirki hava tüpü içerisindeki aşırı basınç dalgalanmaları ve aşırı kirlenme oluşsa bile sistem kusursuz çalışmaktadır.

HAVA AYRIŞTIRIMA & TAHLİYE SİSTEMLERİ "EXVOID"

Uygulama Alanları
Reflex Ecvoid hava ayırıcıları düşük statik yüksekliğe sahip sistemler için idealdir. Nu  ürünler tesisattaki enerki kaynağından soraki akış hattı yönünde bulunan yüksek noktalar, hava toplama noktaları, çatık kurulumları veya çatı tipi kazan dairesi  gibi basınç veya sıcaklık ilişkili gaz alma prosesleri gibi tüm alanlarda uygulanır. 

Çalışma Sistemi
Hava kabarcıkları sistemdeki akış ile birlikte taşınmakta olup, sistemin verimli hale getirilmesi için özel ekipmanlar ile tesisattan uzaklaştırılmalıdırlar. Reflex Exvoid  seperatörler tesisat boru çapından  daha büyük bir çapta seçilerek akış hızı azaltılır, aynı zamanda akışkan, seperatör içerisinde bulunan tel örgü vasıtasıyla yönlendirilerek türbülanslı bir akış oluşturulur. Bu türbülans ile akışkanda bulunan hava kabarcıkları  belirsiz yönlere hareket etmeye başlar. bu hava kabarcıklarının debi , yoğunluk ve hacimlerine bağlı olarak doğal yollar ile seperatörün üst kısmında toplanması sağlanır ve sistemden uzaklaşır.

HAVA AYRIŞTIRIMA & TAHLİYE SİSTEMLERİ "EXDIRT"

Uygulama Alanları
Reflex Exdirt çamur ve tortu ayırıcıları ısı kaynakları ve / veya  eşanjör sistemlerinde, vb  sistemlerde dönüş hattına montajı yapılan bir tesisat elemanı olarak kullanılmaktadır. Tortu ayırıcılar sistemde sürekli karlı ve tortusuz bir akış sağlar.

Çalışma Sistemi
Reflex Exdirt serisi tortu ve pislik ayırıcılar, hava  ayırıcılar ile benzer çalışma prensibine sahiptirler. Akış, sistem içerisindeki hızın düşürülmesi amacı ile bağlantı çapından daha büyük bir çapta seçilmiş ola seperatöre yönlendirilir. Seperatör içerisindeki tel örgü kafesi sayesinde oluşturulan türbülans ile birlikte ağır  metal parçacıkaları farklı yönlerde hareket ederler. Debi, yoğunluk ve  hacme bağlı olarak, bu çamur ve metal partikülleri doğal olarak sistemden ayrıştırılarak altında toplanır.

HAVA AYRIŞTIRIMA & TAHLİYE SİSTEMLERİ "EXWIN"

Uygulama Alanları
Kombine seperatörler; kir, çamur ve hava ayırıcı olarak ısıtma sistemleri için son derece faydalıdırlar. (VDI 2035 T1 ‘ bakınız) Reflex Exvin seperatörler tek tek bir kompakt ünite ile Reflex Exvoid hava ayırıcıları ve Reflex Exdirt tortu ve çamur tutucunun foksiyonlarını  yapabilmektedir. Kombine seperatörler düşük seviyeli kazan daireleri yada yüksekliği az olan binalar (10 mt.  kadar) için tasarlanmıştır. Özellikle soğutma  devrelerinde soğutucu ünite ve/veya eşanjörlerde dönüş hattına monte edilen kombine seperatörler  hava ayırma ve tortu tutma fonksiyonları için ideal ürünlerdir. (VDI: Alman Mühendisliği Birliği)

Çalışma Sistemi
Reflex Exvint serisi kombine seperatörler Exvoid ve Exdirt seperatörler ile aynı çalışma prensibine sahiptirler.